bgdeen
04
ное
2014

Обучение на наставници в „Юрии Гагарин” АД гр.Пловдив

Все по-голям интерес проявяват предприятията към обучение на персонала, свързано с повишаване на уменията на наставниците за работа с млади хора и въвеждане на нови работници и служители в трудовия ритъм.
По покана на изпълнителния директор – инж. Кирил Христов и ръководителя на отдел „Човешки ресурси”- г-жа Янкова в „Юрий Гагарин” АД, гр. Пловдив, екипът на ДП „БГЦПО” клон Пазарджик проведе изнесено обучение за повишаване на методическата компетентност на 20 работници и служители от предприятието, изпълняващи и функциите на наставника. За лектор беше поканена д-р Любов Попова. Тя представи на участниците своя богат опит, свързан с уменията за предаване на практически знания в обучението на възрастни, придобит от сътрудничеството й с много европейски партньори. Бъдещите наставници придобиха нови знания за самостоятелно планиране на обучението на работното място, подготовка, провеждане и контрол на процеса, а дружеството получи още една възможност за повишаване на квалификацията на кадрите си, за изграждане на по-добър имидж в бранша и утвърждаването му като корпоративно социално предприятие.