bgdeen
16
юни
2014

Обучителен семинар за преподаватели по проект „Шанс за младежи в риск“

На 12.06.2014г. в ДП „БГЦПО” клон Пазарджик започна обучителният семинар за преподаватели, част от дейностите по проект „Шанс за младежи в риск” (МЛАД ШАНС), изпълняван в рамките на ОП „РЧР”,„Без граници” Компонент 1, Фаза 2. Обучението цели да  подготви преподавателите от ДП „БГЦПО” за индивидуална и групова работа с младежи в риск на пазара на труда.

Преподавателките Лидия Кайнарова и Теодора Искрева представиха още веднъж съдържанието на проекта, структурата и целите на обучението в контекста на проекта, профилите на целевата група – младежи в риск, основните им характеристики и модели на поведение, както и профила на ефективния преподавател, работещ с младежи в риск.

В обучението се включиха 8 преподаватели и експерти от ДП „БГЦПО” клон Пазарджик.