bgdeen
27
яну
2014

Онлаин обучение „Уеб дизайн”

Курсът предлага онлайн обучение за изработване на уеб сайтове.

Продължителността на курса е 8 седмици. Предвидени са и две присъствени срещи за провеждане на преговорни семинари за подготовка за изпита.

Уеб базирания вариант на курса съдържа синтезираното учебно съдържание по темите от четирите учебни модула Използвани са текстове, изображения, схеми, таблици, примери, въпроси за самоконтрол и интерактивни тестове за проверка на знанията.

Обучаемите се подготвят самостоятелно с помощта на публикуваните учебни материали, до които ще имат достъп. Осъществяват самоконтрол с помощта на тестове и задачи.  Изпълняват предвидените в обучението упражнения и практически задания. При подготовката си те ще бъдат подкрепяни от преподавател-инструктор чрез връзка по skype и електронна поща. Контролът се извършва чрез междинни тестове и задачи, резултатите от които се проверяват от преподавател-инструктор.

Всеки модул завършва с финален онлайн тест, който заедно с оценките от междинните тестове, определя крайната оценка на модула. Броят явявания за финален тест по модул се определят от преподавател-инструктора, но не повече от 5. Необходимо е да се постигнат 50% верни решения, за да се счита тестът за взет. Времето за подготовка се определя от самите обучаеми, като датите на заключителните проверки (тестове) са предварително съгласувани.

Финалният изпит е присъствена форма. До участие в него се допускат всички, положили успешно заключителните тестове по модули.

След завършване на курса, успешно положилите заключителен тест получават „Удостоверение”.

2. Цел на обучението:

След завършване на обучението, обучаваният може да придобие знанияи умения за :

–          обработка на изображения;

–          използване на тагове в езика HTML;

–          базови познания за работа с Flash;

–          изготвяне на уеб сайт с професионален софтуер;

–          умения за планиране на основните етапи при разработка на уеб сайт;

3. Учебно съдържание:

Модул I. Цифрови изображения                          Продължителност :2 седмици

1.      Общи понятия

2.      Цветове и цветови режими

3.      Основни елементи на програмата за обработка на изображения

4.      Създаване на умалени изображения
5.      Селекции. Промяна на части от изображението.
6.      Работа със слоеве. Ефекти на слоевете
7.      Обработка на изображения
8.      Ретуширане на портрети
9.      Използване на маски

10. Добавяне на текст към изображение. Векторни изображения

11. Добавяне на специални ефекти към изображения
12. Заключителен тест
 
Модул II. Работа с HTML                                                  Продължителност :2 седмици
1.      Накратко за интернет
2.      Основни структуриращи етикети в интернет страница
3.      Форматиране на елементи от страницата
4.      Създаване и редактиране на интернет страница
5.      Работа със специални символи

6.      Включване на изображения и хипервръзки. Свързване на няколко страници

7.      Работа с таблици
8.      Заключителен тест

Модул III. Анимация с Flash.                                           Продължителност:2 седмици

1.      Интерфейс на програмата. Създаване и записване на файл
2.      Сцена, слой, кадър в програмата Flash
3.      Работа с времедиаграмата
4.      Анимация кадър по кадър
5.      Движение на обекти с междинно кадриране.
6.      Преобразуване на прости фигури
7.      Работа с библиотека
8.      Слоеве със специални цели
9.      Създаване на символи.
10. Публикуване на филм.
11. Заключителен тест

Модул IV. Създаване на персонален уеб сайт.             Продължителност: 2 седмици

1.      Създаване на уеб сайт с програма Dreamweaver (MS Front page). Интерфейс

2.      Проектиране на сайт
3.      Създаване на уеб страница. Настройки.
4.      Работа с таблици
5.      Използване на текст
6.      Поставяне на изображения. Включване на хипервръзки
7.      Създаване и редактиране на ImageMap

8.      Вмъкване на Flashелементи

9.      Създаване на интерактивни елементи
10. Създаване на навигационна лента
11. Заключителен тест

4. Учебната онлайн платформа

Обучението се провежда чрез учебна онлайн платформа в Интернет. Записаните в курса лица получават потребителско име и парола за достъп при заплащане на съответната такса. Курсът е достъпен за оторизираните курсисти през Интернет, така че те могат да учат от дома сиили пътувайки, независимо от времето и мястото, където се намират. За консултации наобучаемите преподавател-инструктор ще използва връзка чрез Skype, всеки делничен ден от 16 до 16.30 и посредством електронна поща. Участниците в курса могат да получават съвети или обратна информация от преподавателя, да поставят въпроси, да коментират теми.