bgdeen

Пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч. ч.09.05.202315.05.2023
1.1.КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството"
5 дни/30 уч. ч.16.05.202322.05.2023
1.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.23.05.202319.07.2023
2.КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч. ч.25.09.202329.09.2023
2.1.КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството"
5 дни/30 уч. ч.02.10.202306.10.2023
2.3.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.09.10.202305.12.2023