bgdeen
15
яну
2024

Планирани курсове за 2024 година!

Уважаеми приятели, партньори и клиенти,
Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗНЗ, считано от 01.01.2024 г. ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ гр. София се преобразува чрез вливането му в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) гр. София.
Актуалното ни планиране вече е налично ето тук: https://chrdri.net/bg/category/36/grafik-na-obucheniyata-za-bezrabotni-lica-prez-2023-g