bgdeen
01
дек
2011

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ – Компонент 1 01-12-2011

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ – Компонент 1 01-12-2011

ДП Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик е доставчик на обучение по програма „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ – Компонент 1”по част от  професиите:

·         Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност „Малък и среден бизнес”

·         „ Сътрудник в бизнес услуги”, специалност „ Бизнес-услуги”

Обучението е с продължителност 300 уч. часа, дневна форма.

В обученията могат да се включат безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.

Заявленията по образец и необходимите подкрепящи документи се подават лично от заинтересованите лица в териториалните Дирекции „Бюро по труда”.

За повече информация: Агенцията по заетостта www.az.government.bg и във всички Бюра по труда.

Вземете шанса в свои ръце!