bgdeen
08
дек
2016

Предимства на дуалното обучение за квалификация на кадрите и повишаване на конкурентноспособността на фирмите

На 6 декември от 14:00 часа в ДП БГЦПО клон Пазарджик се проведе информационен семинар на тема „Предимствата на дуалното обучение за повишаване на квалификацията на персонала и конкурентноспособността на българския бизнес“, в който участваха представители на бизнеса от гр.Пловдив и гр.Пазарджик. Работодателите проявиха жив интерес към същността на дуалната система на професионално обучение в Германия, Австрия и Швейцария, ползите за всички участници в нея и към опита на клон Пазарджик при подготовка на планове и програми за обучение на работно място съвместно с фирмите-партньори. Участниците имаха възможност да научат за действащите програми и схеми за подпомагане на бизнеса при наемане на нови работници и служители, свързани с професионално обучение и повишаване квалификация на персонала.

Информационният семинар бе подкрепен от участието на г-н Светлан Карталов – главен секретар на Областна администрация – Пазарджик и председател на Комисията по заетост. Той сподели своето положително очакване от въвеждането на дуалното обучение на възрастни и препоръча на участниците да се възползват от дългогодишния опит на ДП БГЦПО клон Пазарджик, който е готов да сподели с тях и да им съдейства за стартиране на проекти в тази област.