bgdeen
20
окт
2021

Преустановяване на присъствени групови учебни занятия

Уважаеми курсисти,

Във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 21.10.2021 г. в ДП БГЦПО клон Пазарджик временно се преустановява провеждането на присъствени групови учебни занятия за курсовете:

 1. Компютърна графика / Компютърен график
 2. Електрически инсталации / Електротехник
 3. Оперативно счетоводство / Оперативен счетоводител
 4. Електронна търговия / Организатор интернет приложения
 5. Графичен дизайн / Графичен дизайнер
 6. Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач
 7. Текстообработване / Оператор на компютър

 

Отлага се стартирането на курс:

 1. Помощник-възпитател / Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца

Отлага се стартирането на изнесените обучения:

 1. По професията „Касиер“, спец. „Касиер“ – I СПК – 300 уч. часа в гр. Ботевград

Период на провеждане: 25.10.2021 – 15.12.2021 г.

Място на провеждане: ПГТМ „Христо Ботев“, ул. „Свобода“ №18, гр. Ботевград

 1. По професията „Камериер“, спец. „Хотелиерство“ – I СПК – 300 уч. часа в гр. Костенец

Период на провеждане: 26.10.2021 – 16.12.2021 г.

Място на провеждане: ПГ „Георги Сава Раковски“, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 5

 1. По професията „Помощник възпитател“, спец. „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ – по част от професията – 300 уч.ч. в гр. Елин Пелин

Период на провеждане: 27.10.2021 – 15.12.2021 г.

Място на провеждане: Общинска библиотека, бул. „София“ №13 гр. Елин Пелин

 1. По професията „Оператор на компютър“/спец. „Текстообработване“ – I СПК – 300 уч. часа в гр. Самоков

Период на провеждане: 29.10.2021 – 15.12.2021 г.

Място на провеждане: ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Ястребец“ №4, гр. Самоков

 1. По професията „Оператор на компютър“/спец. „Текстообработване“ – I СПК – 300 уч. часа в гр. Долна Баня

Период на провеждане: 28.10.2021 – 16.12.2021 г.

Място на провеждане: СУ „Неофит Рилски“ ул. „Бистришка“ №2 гр. Долна Баня

 

При промяна на разпоредбите относно епидемичната обстановка и възстановяване на учебните занятия ще бъдете информирани своевременно.