bgdeen
03
яну
2012

Проект Re-Chance приключи успешно 03-01-2012

Проект Re-Chance приключи успешно 03-01-2012

През м.декември 2011г. приключи работата по проект Re-Chance, насочен  към младежи от семейства в неравностойно положение, млади престъпници и младежи с мигрантски произход. Проектът допринесе за осигуряване на допълнително превантивно образование за повишаване на шансовете за заетост и възможностите им за социална, професионална и образователна интеграция.

В процеса на работа бяха трансферирани иновации в сферата на развитието на социалните компетенции, състоящи се в различни модули за обучение и дейности на открито.

Друг важен аспект на проекта бе консултирането на родители, учители и работещи с младежите за възможностите за подобряване на социални умения.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на проекта: http://www.rechance.eu/bg/