bgdeen
28
юни
2015

Работна среща по проект „ПРО-ШАНС” НПДЗ-2015

На 26.06.2015г. в заседателната зала на ДП „БГЦПО” клон Пазарджик се състоя работна среща по проект„Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост (ПРО-ШАНС) НПДЗ-2015. На срещата присъстваха 20 лица, представители на клон Пазарджик и Дирекции „Бюро по труда” от градовете – Разлог, Асеновград, Пловдив, Първомай, Пазарджик, Пещера, Септември, Карлово, Раковски, Панагюрище и Велинград. Освен представителите на бюрата по труда в гр. Пазарджик и гр. Панагюрище, всички останали споделиха трудното мотивиране на безработните лица за участие в курсове извън населените им места. Като главна пречка изтъкнаха затрудненото първоначално финансиране на безработните за транспорт и храна. Всички участници посетиха учебния процес и бяха впечатлени от екипа, учебната база и условията за настаняване в клон Пазарджик.
Среща с ДБТ експерти 2