bgdeen
21
май
2015

Рекламна кампания в региона на гр.Русе

На 19 и 20 май 2015г. представители на ДП БГЦПО клон Пазарджик участваха в рекламна кампания по проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост (ПРО-ШАНС) , която се проведе на територията на ДРСЗ гр.Русе. В кампанията бяха включени информационни срещи с над 400 безработни лице от градовете Бяла, Русе, Тутракан, Силистра, Дулово, Исперих, Кубрат, Разград и Попово. Чрез презентации и нагледни материали участницитите бяха запознати с професионалните обучения в клоновете Пазарджик, Плевен и Царево. На проявилите интерес към предстоящите курсове бяха предоставени допълнителни разяснения за условията, при които могат да се включат в тях.
Рекламна кампания ДРСЗ РУсе