bgdeen
15
мар
2010

Стартират първите обучителни курсове по ОП „РЧР” в Пазарджик 15-03-2010

Стартират първите обучителни курсове по ОП „РЧР” в Пазарджик 15-03-2010

 

На 09.03.2010г. директорът на центъра г-жа Петя Забунян приветства първите курсисти, приели предизвикателството да се включат в курсове за придобиване на ключови компетентности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Аз мога”. В курс по Английски език А1-А3 са включени 16 курсисти – заети лица, а в курс по „Начална компютърна грамотност” са включени 12 заети лица.

Като регистриран доставчик на обучителни услуги в Агенцията по заетостта БГЦПО-Пазарджик е сред най-търсените центрове за обучение на възрастни в региона. Големият интерес е породен от конкуретните предимства – високо качество на обучителните услуги и удовлетворяване на очакванията на курсистите.