bgdeen
30
май
2017

Стартира курс „AutoCAD“

На 12.06.2017 г. стартира вечерен курс „AutoCAD“ с продължителност 45 уч.ч. Периодът на провеждане на курса е  от 12.06. до 23.06.2017 г., ежедневно, от 17:30 ч. до 20:20 ч. Успешно завършилите придобиват Удостоверение за завършен курс.