bgdeen
25
фев
2016

Старт на професионално обучение на безработни

На 22 Февруари 2016 г. в ДП БГЦПО клон Пазарджик стартираха първите два курса по професията „Оператор на компютър”. Участниците в тях са регистрирани безработни лица, насочени от Бюрата по труда в градовете Пазарджик, Панагюрище и Пловдвив. По време на обучението си курсистите ще придобият знания и умения за създаване и обмен на текстови файлове, електронни таблици, презентации, електронна и класическа кореспонденция, сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител.
Успешно завършилите ще получат Свидетелство за първа степен на професионална квалификация.