bgdeen
01
дек
2011

СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН курс по Английски език Upper-Intermediate 01-12-2011

СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН курс по Английски език Upper-Intermediate 01-12-2011

ДП”Българо-германски център за професионално обучение” – клон Пазарджик организира СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН курс по Английски език Upper-Intermediate. Курсът се провежда по системата New Headway.

В учебната програма е заложено затвърждаване и допълване на вече познатите – система от времена (сегашно, минало и бъдеще време, в деятелен и в страдателен залог), герундий, инфинитивни форми на глагола, модални глаголи, изразяване на навици в сегашно и минало време, хипотези, определителен и неопределителен член, количествени определители, броими и неброими съществителни, относителни местоимения и т.н. Предложения обем лексика надхвърля 2 000 единици и се затвърждава успешно в различни дискусии.

 

Продължителност: 120 учебни часа.

График на занятията: събота и неделя от 09:00-12:30

 

Цената на курса е 380 лв.

 

И още:

– Доведете  приятел и вземете  10% отстъпка!