bgdeen
23
мар
2017

Участие в Младежка трудова борса

В организираната на 17 март 2017г. Младежка трудова борса в гр. Монтана по проект  VS/2016/0050 „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ участваха представители на ДП БГЦПО от клоновете Пазарджик и Плевен. Основната цел на събитието беше популяризиране на възможностите и услугите за младите хора до 29 години, останали без работа или напуснали системата на формалното образование, свързани с придобиване на професионална квалификация, намиране на нова работа, чиракуване или стажуване.

Интерес към провежданите в ДП БГЦПО клон Пазарджик икономически курсове и курсове в областта на информационните и комуникационни технологии проявиха група младежи от Лом, Бяла Слатина и Монтана. На всеки един от тях бе предоставена изчерпателна информация относно организацията на курсовете, учебното съдържание и начина за включване в предстоящите обучения. Разпространени бяха рекламни брошури и диплянки на курсовете.

Експертите на ДП БГЦПО клон Пазарджик използваха възможността за създаване на партньорство с представителите на Младежкия информационен център към Министерството на младежта и спорта. Те се споразумяха за поддържане на постоянна връзка и предоставяне на вниманието на младежите Графика за стартиращите обучения във всички клонове на Държаното предприятие.