bgdeen
26
апр
2015

Участие в „Младежка трудова борса”

ДП „БГЦПО” клон Пазарджик представи дейността на Държавното предприятие на организираната от ДБТ Русе и ДРСЗ Русе „Младежка трудова борса”, която се състоя на 24 април 2015г. във Военния клуб в гр. Русе. Бяха дадени разяснения относно възможностите за включване на младежите в професионално обучение по професиите „Оператор на компютър”, „Оперативен счетоводител”, „Касиер”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Компютърен график” и „Готвач” както и условията за настаняване и хранене в клон Пазарджик. На интересуващите се младежи бяха дадени допълнителни указания за участие в проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост (ПРО-ШАНС)”.