bgdeen
09
окт
2012

Участие на курсисти в национално състезание за готвачи 09-10-2012

Участие на курсисти в национално състезание за готвачи 09-10-2012

Ралица Андреева и Славка Вачкова, придобили професионална квалификация по професията „Готвач“ в ДП БГЦПО клон Пазарджик взеха участие в национално състезание за готвачи, организирано от Националната агенция за професионално образование и обучение, съвместно с Европейската асоциация на готвачите „ЕВРОТОК” и „Метро академия”  на 5 октомври в „Метро академия“„ гр.София.

 

Със своето участие те представиха успешно професионалното обучение в ДП БГЦПО клон Пазарджик, обмениха опит с конкурентите си и създадоха нови познанства за бъдещи професионални контакти.