bgdeen
13
апр
2016

Участници в проект за мобилност по Програма „Еразъм +” от петте клона посетиха обучителни институции в Германия

В периода от 04.04.2016-08.04.2016 г. участници в проект за мобилност по Програма „Еразъм +” от петте клона на ДП „Българо-германски център за професионално обучение” посетиха обучителни институции и свързани предприятия на партньорската организация от Федерална Република Германия – Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft(EBG) в градовете Магдебург и Берлин.

В рамките на работната програма бяха проведени срещи с експерти на партньора, хоспитация, обмяна на опит.

Изключително ценни за участниците в мобилността бяха споделените добри практики в областта на изграждането и поддържането на система за управление на качеството в обучаваща институция.

Партньорите споделиха опита си в дуалното обучение, базиран на успешните модели за сътрудничество между обучаваща организация и предприятие. На практика бяха представени методико-дидактическите концепции, прилагани в обучението по различни професии в сферата на строителството, машиностроенето, здравните грижи, обучението на възпитатели за детски градини.

Mobilnost 1-8042016