bgdeen
03
май
2012

Индивидуална квалификационна дейност: “Teachers` Aids on Creating Content for Learning Environments” (TACCLE) – “Подпомагане на учители за създаване на учебно съдържание за системи за електронно обучение” 03-05-2012

Индивидуална квалификационна дейност: “Teachers` Aids on Creating Content for Learning Environments” (TACCLE) – “Подпомагане на учители за създаване на учебно съдържание за системи за електронно обучение” 03-05-2012

Преподавателката от ДП “БГЦПО” – Клон Пазарджик Галина Вучкова  взе участие от 15.04.2012 до 22.04.2012 в Индивидуална квалификационна дейност по секторна програма “Грюндвиг” за служители от формалната и неформалната образователна система в сектора за образование на възрастни на тема “Teachers` Aids on Creating Content for Learning Environments” (TACCLE) – Подпомагане на учители за създаване на учебно съдържание за системи за електронно обучение.

Дейността е част от международния европейски проект TACCLE2 (Comenius Multilateral project 517726-LLP-1-2011-1-BE-COMENIUS-CMP) в рамките на Програмата «Учене през целия живот». Тя беше организирана под формата на курс за обучение от организацията GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Брюксел, Белгия, координатор на проекта, и се проведе в гр. Анкона, Италия.

В рамките на квалификационната дейност беше проведено изключително интересно обучение на високо ниво, в което бяха засегнати най-важните аспекти на съвременното електронно обучение и значението му за ефективен учебен процес като цяло.

40 преподаватели от 11 страни от Програмата за учене през целия живот бяха обучени как да използват средства за създаване на електронни учебни материали под формата на статии, тестове, аудио- и видеосъдържание, собствени блогове и електронно портфолио, както и да ги публикуват в системата за електронно обучение Moodle. Допълнително те получиха насоки как и кои разработени специално в помощ на учебния процес Web 2.0 инструменти да ползват в пряката си преподавателска дейност, като например инструменти за намиране на учебна видеоинформация, инструменти за комуникация с обучаемите и с други преподаватели и инструменти за по-ефективно интерактивно преподаване на учебния материал.

В рамките на кратък семинар преподавателката ще запознае в най-близко бъдеще колегите си – преподаватели от ДП “БГЦПО” – Клон Пазарджик с тези съвременни инструменти, за да бъдат използвани в бъдеще и да повишат ефективността от обучението на възрастни в центъра.