bgdeen
13
сеп
2011

59 % от безработните, обучени в ДП „БГЦПО” – клон Пазарджик са успешно реализирани лица на пазара на труда 13-09-2011

59 % от безработните, обучени в ДП „БГЦПО” – клон Пазарджик са успешно реализирани лица на пазара на труда 13-09-2011

58,8 % от безработните, завършили успешно обучение за придобиване на професионална квалификация или квалификация по част от професия са сключили трудови договори и днес са успешно реализирани лица на пазара на труда, сочат данните в публичния регистър на трудовите договори от Националната агенция по приходите (НАП).
Направената проверка за реализацията на обучени в ДП „БГЦПО” безработни лица, насочени от Дирекции „Бюро по труда” в цялата страна показва, че почти две трети от тях са заети при пълно работно време на различни длъжности като: „Оперативен счетоводител”, „Инженер технически машини и апарати” , „Социален асистент”, „Оператор въвеждане на данни”, „Технически ръководител строителство”, „Строителен инженер”, „Техник строителство и архитектура”, „Асистент на лекар по дентална медицина”,  „Продавач-консултант”, „Дърводелец мебелист”, „Технически секретар” и др.
Същите лица са завършили курсовете „Оператор на компютър”, „Машини и системи с ЦПУ”, „Администриране на персонала”.