bgdeen
27
мар
2012

62 % от безработните, обучени в ДП „БГЦПО” – клон Пазарджик са успешно реализирани лица на пазара на труда 27-03-2012

62 % от безработните, обучени в ДП „БГЦПО” – клон Пазарджик са успешно реализирани лица на пазара на труда 27-03-2012

61.97% от безработните, завършили успешно обучение за придобиване на професионална квалификация са сключили трудови договори и днес са успешно реализирани лица на пазара на труда, сочат данните в публичния регистър на трудовите договори от Националната агенция по приходите (НАП).
Направената проверка за реализацията на обучени в ДП „БГЦПО” безработни лица, насочени от Дирекции „Бюро по труда” в цялата страна показва, че 46% от тях работят при пълно работно време по длъжности, за които са придобили степен на професионална квалификация в ДП БГЦПО-клон Пазарджик

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress Schneesturm направено от nksnow