bgdeen
15
яну
2024

Планирани курсове за 2024 година!

Уважаеми приятели, партньори и клиенти, Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗНЗ, считано от 01.01.2024 г. ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ гр. София се преобразува чрез вливането му в Центъра за развитие на човешк
Цялата информация →
06
дек
2023

ДП БГЦПО клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“ ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Държавни квал
Цялата информация →
13
ное
2023

ДП БГЦПО клон Пазарджик отправя покана за участие в изпити по професия „Помощник-възпитател“

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Квалификационни изпити по теория и практика на професията „Помощник-възпитател”, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” за придобиване на професионална квалификация. Съглас
Цялата информация →
13
ное
2023

ДП БГЦПО клон Пазарджик отправя покана за участие в изпити по професия „Фризьор“

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Квалификационни изпити по теория и практика на професията „Фризьор”, специалност „Фризьорство” за придобиване на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за проф
Цялата информация →
30
окт
2023

Дати за изпити през месец ноември 2023г.!

Във връзка с приключването на курс „Фризьорство“ по професията „Фризьор“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по част на професията, както следва: част теория – на 17.11.2023., от 08:30 часа; част
Цялата информация →