bgdeen
27
яну
2012

ДП”Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик набира кандидати за обучение по част от професията „Сътрудник в малък и среден бизнес” 27-01-2012

ДП”Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик набира кандидати за обучение по част от професията „Сътрудник в малък и среден бизнес” 27-01-2012 по проект „Подкрепа за предприемчивите българи  – Компонент І” операция BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането
Цялата информация →
03
яну
2012

Проект Re-Chance приключи успешно 03-01-2012

Проект Re-Chance приключи успешно 03-01-2012 През м.декември 2011г. приключи работата по проект Re-Chance, насочен  към младежи от семейства в неравностойно положение, млади престъпници и младежи с мигрантски произход. Проектът допринесе за осигуряване на допълнително превантивно обра
Цялата информация →
10
дек
2011

ДП БГЦПО – Клон Пазарджик стартира нов проект 12-10-2011

ДП БГЦПО – Клон Пазарджик стартира нов проект 12-10-2011 През месец октомври ДП БГЦПО – Клон Пазарджик започна работа по нов проект  – “Debt-less” по програма „Учене през целия живот” – подпрограма Грюндвиг. Главната цел на този проект е да повиши осведомеността за финансовото о
Цялата информация →
05
дек
2011

ДП”БГЦПО” Клон Пазарджик организира през месец декември следните курсове за професионално обучение на безработни лица, насочени от Д”Бюро по труда”: 05-12-2011

ДП”БГЦПО” Клон Пазарджик организира през месец декември следните курсове за професионално обучение на безработни лица, насочени от Д”Бюро по труда”: 05-12-2011   Професия: 482030  Оператор на компютър  Специалност: 4820301 Текстообработване – І СПК,  два курса 300 уч.часа  Период
Цялата информация →
01
дек
2011

СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН курс по Английски език Upper-Intermediate 01-12-2011

СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН курс по Английски език Upper-Intermediate 01-12-2011 ДП”Българо-германски център за професионално обучение” – клон Пазарджик организира СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН курс по Английски език Upper-Intermediate. Курсът се провежда по системата New Headway. В учебната програма е заложен
Цялата информация →