bgdeen
14
мар
2012

Наставнически умения за преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) за засилване на предприемаческия растеж 14-03-2012

Наставнически умения за преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) за засилване на предприемаческия растеж 14-03-2012 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ Петък, 3 февруари 2012 Наставнически умения за преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) за з
Цялата информация →
12
мар
2012

ДП”БГЦПО” клон Пазарджик предлага вечерен курс „Оперативно счетоводство” 12-03-2012

ДП”БГЦПО” клон Пазарджик предлага вечерен курс „Оперативно счетоводство”  12-03-2012 Обучението е в  три модула: І. Базов модул: Обща теория на счетоводството ·        З0 учебни часа ·        4-5 пъти седмично ·        от 17:30 до 20:20 ·        в периода 12.04.2012 – 26.04.2012
Цялата информация →
05
мар
2012

ДП”Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик набира кандидати за обучение по част от професията „Сътрудник в бизнес услуги” 05-03-2012

ДП”Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик набира кандидати за обучение по част от професията „Сътрудник в бизнес услуги”  05-03-2012 по проект „Подкрепа за предприемчивите българи  – Компонент І” операция BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на прое
Цялата информация →
27
яну
2012

ДП”Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик набира кандидати за обучение по част от професията „Сътрудник в малък и среден бизнес” 27-01-2012

ДП”Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик набира кандидати за обучение по част от професията „Сътрудник в малък и среден бизнес” 27-01-2012 по проект „Подкрепа за предприемчивите българи  – Компонент І” операция BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането
Цялата информация →
03
яну
2012

Проект Re-Chance приключи успешно 03-01-2012

Проект Re-Chance приключи успешно 03-01-2012 През м.декември 2011г. приключи работата по проект Re-Chance, насочен  към младежи от семейства в неравностойно положение, млади престъпници и младежи с мигрантски произход. Проектът допринесе за осигуряване на допълнително превантивно обра
Цялата информация →